Visclub
De Parkvissers
Mechelen

Historiek

In september 1928 deed het provinciebestuur Antwerpen de Stad Mechelen een voorstel. De Stad zou het 33 ha grote Vrijbroekpark kosteloos aan de provincie afstaan als kern van een park van 100 ha. Van haar kant verplichtte de provincie zich ertoe om de gronden rond die kern aan te kopen of te onteigenen. De aanleg van het park kwam ook volledig op rekening van de provincie. De stad moest enkel een mooie en voorname toegangsweg voorzien.

In december 1931 werd nog een deel grond aangekocht maar dit was nog lang niet genoeg. Er moest nog zeker 60 ha bijkomen. Ondertussen werd er flink aan de parkvijver gegraven, 28 961 m3 grond, tot op een diepte van bijna 3 meter, en dit uitsluitend met de hand. Het werk duurde uiteraard langer dan voorzien.

In 1933 aan de boorden van de vijver in het Vrijbroekpark ,stichtten enkele mensen de maatschappij "De Parkvissers". De Parkvissers was een vereniging van de gewone man. De maatschappij is gesticht om haar leden een gezonde en ontspannende sport te laten beoefenen tegen een billijke prijs.

Per handschrift werden de notulen vastgelegd en de bestuursleden gingen naar de heren: voorzitter Van Gisbergen, ondervoorzitter Perremens, secretaris Verheyen, penningmeester Lambrechts.

Op 31 maart 1933 werd een akte van de vzw verleden en verscheen deze aldus in het Staatsblad. De Parkvissers kregen een vaste stek in het oud chalet bij de vijver. Brouwerij het Sas zette vis uit in de vijver en verkocht viskaarten.

De vijver op het domein is kunstmatig aangelegd en is zelfvoedend. hij wordt dus niet gevoed door een waterloop maar met grondwater. De vijver is gericht op de sportvisserij. De erin levende vissen zijn dan ook soorten die geliefd zijn bij de hengelaar, zoals brasem, verschillende soorten karper,voorn, zeelt, riviergrondel, snoek, paling en snoekbaars.

In 1952 werd de visvijver aan De Parkvissers verhuurd.

In 1961: kuisen van de vijver.

In 1963 werd het Kampioenschap van Mechelen voor de eerste keer ingericht.

In 1968 werden De Parkvissers benoemd tot Koninklijke Maatschappij met receptie, bal, banket en ontvangst op het Stadhuis van Mechelen.

In 1971 verdween er echter een stukje geschiedenis van het park. Het oud chalet met de schreeuwerige roodgele kleuren werden gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw "Het Vrijbroekhof". De Koninklijke Maatschappij De Parkvissers verhuisd hun clublokaal naar Cafe 't Vissershuis. Deze was gelegen aan de hoofdingang van het Vrijbroekpark.

In 1982 keert De Koninklijke Maatschappij De Parkvissers na een verblijf van enkele jaren in Cafe 't Vissershuis, terug naar hun oorspronkelijke clublokaal "Chalet Vrijbroekhof".

In 1983: viering van het 50 jarig bestaan van De Koninklijke Maatschappij De Parkvissers.

In 1987: kuisen en ruimen van de vijver en het versterken van de boorden.

In 1993 bestond de club 60 jaar en de heer Ding Yanhuong, ambassadeur van China, -die dag op bezoek in Mechelen-, kwam als verwoed hengelaar de leden van De Parkvissers persoonlijk feliciteren.

In 1995 werd De Koninklijke Maatschappij De Parkvissers lid van de Vlaamse Vereniging van Hengelsport - verbonden met zetel te Blankenberge - in het verbond Antwerpse Lijnvissers Verbond of A.L.V.

In 1998 werd een beluchtingsysteem op het voorvaartje geinstalleerd.

In 2008 vierde De Koninklijke Maatschappij De Parkvissers hun 75ste bestaan en dat ging ongetwijfeld gepaard met de nodige festiviteiten.

Wat realiseerden we de laatste jaren en wat zijn onze plannen voor de toekomst?

  • We richten heel wat wedstrijden in, zowel intern als extern, voor alle doelgroepen, jong en oud, man of vrouw, ....
  • Vriendschapsbanden smeden met andere visclubs uit het Mechelse en wijde omgeving
  • Sportkamp in samenwerking met de Stad Mechelen 

Dit is maar een kleine greep uit onze wedstrijden en aktiviteiten.

Hopelijk hebben we u kunnen warm maken voor deze rustgevende en ontspannende hobby nl. vissen of beter gekend als hengelen.

Wil je meer informatie over onze visclub, wil je lid worden, of heb je nog een andere vraag, neem gerust contact met ons op.

Het Bestuur van De Koninklijke Maatschappij De Parkvissers.