Visclub
De Parkvissers
Mechelen

Algemeen visreglement voor de dagvissers

ALGEMEEN VISREGLEMENT Koninklijke Maatschappij "DE PARKVISSERS" v.z.w. voor de vijvers van het groendomein Vrijbroek te Mechelen

INLEIDING.

HET VISWATER VAN HET PROVINCIAAL GROENDOMEIN STAAT ONDER BEWAKING VAN DE PROVINCIE.

Iedere visser is gehouden zich te onderwerpen aan de Provinciale reglementen en bestaande wetgeving die in het park zijn aangebracht. Volgens de wetgeving is het een gesloten viswater en daarom valt een overtreding onder toepassing van het gewone strafrecht.

ARTIKEL 1.- BEGIN EN EINDE VISSEIZOEN.

De opening van het viswater vindt plaats op de eerste zaterdag van maart. De vijvers mogen bevist worden tot en met 31 oktober. Tenzij anders vermeld op het infobord en/of de website.

ARTIKEL 2.- OPENING EN SLUITING VOOR HET VISSEN.

Op de borden, bij iedere ingang van het groendomein Vrijbroek, zijn de uren aangegeven waarop het park toegankelijk is voor het publiek.

Er mag worden gevist :

 • ‍vanaf de opening van het groendomein Vrijbroek
 • ‍tijdens de maanden maart, april, mei, juni en oktober tot zonsondergang
 • tijdens de maanden juli, augustus en september tot 1 uur na zonsondergang

Bij overtreding kan een P.V. worden opgesteld door de Provinciale wachters.

ARTIKEL 3.- VISVERGUNNINGEN.

Om te vissen is geen visverlof van de Vlaamse Gemeenschap vereist. Wel moet iedere visser tijdens het vissen in het bezit zijn van:

A) ofwel een DAGKAART, verkrijgbaar bij de putwachters die meermaals per dag hun ronde langs de visvijver doen

Prijs dagkaart tot 14 jaar :

 • 1 hengel : 3,00 €
 • 2 hengels : 5,50 €
 • 3 hengels : 6,50 €

Prijs dagkaart vanaf 14 jaar :

 • 1 hengel : 4,00 €
 • 2 hengels : 5,50 €
 • 3 hengels : 6,50 €

B) ofwel een jaarkaart van de Koninklijke Maatschappij "DE PARKVISSERS" v.z.w. ook verkrijgbaar bij de putwachters

Prijs jaarkaart onder 18 jaar :

 • 3 hengels : 50 €

Prijs jaarkaart vanaf 18 jaar :

 • 3 hengels : 85 €

C) ofwel een lidkaart van de Koninklijke Maatschappij "DE PARKVISSERS" v.z.w.

Door aankoop van een visvergunning onderwerpt de visser zich aan het visreglement van de Koninklijke Maatschappij "DE PARKVISSERS" v.z.w. en ontslaat deze van iedere verantwoordelijkheid bij ongeval. De prijzen der kaarten kunnen onderhevig zijn aan verandering.

ARTIKEL 4.- VISTUIG.

Alleen de gewone hengel of werphengel zijn toegelaten. Het snoer mag slechts voorzien zijn van één haak. Het is verboden te vissen met ketting, staaldraad, of kabeltje. Een schepnet is verplicht om een met de hengel gevangen vis rustig uit het water te tillen en te landen. Vis onthaken in een visemmer gevuld met water verplicht Op het voorvaartje mag men met niet meer dan 1 hengel vissen. Op het voorvaartje is alleen een vaste hengel zonder molen of reel toegelaten. Op het voorvaartje is het verboden te hengelen vanop de brug en tussen de brug en de bomen die links en rechts van de brug staan.

ARTIKEL 5.- LOKVOEDERS EN AAS.

Grote Put

Alle lokvoeders zijn toegelaten met uitzondering van deze die de vis bedwelmen of doden, of die schadelijk zijn voor het viswater of de fauna en flora. Als aas is toegelaten:

a) aardappel, deeg, kaas, granen, fruit, zaden, korrels van de club*, peulvruchten, enz. en nabootsingen.

b) insecten, larve, witte wormen, enz. en nabootsingen.

c) stukjes vis of vlees kleiner dan 3 cm.

d) boilies

Als aas is verboden: Alle kunstaas zoals lepels, spinners, pluggen, jigs, ventielslang, alsook alle gekleurde MADEN en brood drijvend

Voorvaartje

Alle soorten lokvoeders zijn verboden!!! Als aas is toegelaten:

a) aardappel, deeg, kaas, granen, fruit, zaden, korrels van de club*, peulvruchten, enz. en nabootsingen.

b) insecten, larve, witte wormen, enz. en nabootsingen.

Als aas is verboden: Alle kunstaas zoals lepels, spinners, pluggen, jigs, ventielslang, alsook alle gekleurde MADEN en brood drijvend, *De korrels van de club kunnen bij de putwachters bekomen worden.

ARTIKEL6.- AANTAL VISSEN EN VISSOORTEN DIE MEEGENOMEN MOGEN WORDEN.

Er is een MEENEEMVERBOD op ALLE vissoorten

ARTIKEL 7.- NETHEID EN OPRUIMEN VAN DE VISPLAATS.

Houd uw visplaats rein en werp geen vuilnis of afval in het water, maar werp uw afval in de vuilnisbak.

Laat geen visdraad rondslingeren a.u.b.

Bij overtreding kan een P.V. worden opgesteld door de Provinciale wachters.

ARTIKEL 8.- LEEFNET.

Leefnetten zijn niet meer toegelaten in het groendomein Vrijbroek. Het is verboden om de gevangen vissen mee te nemen, ALLE GEVANGEN VISSEN MOETEN ONMIDDELLIJK TERUG GEZET WORDEN.

ARTIKEL 9.- AFWIJKINGEN OP HET REGLEMENT.

De raad van bestuur van de Koninklijke Maatschappij "DE PARKVISSERS" v.z.w. kan afwijkingen op het reglement toestaan.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het toelaten om een leefnet te gebruiken tijdens wedstrijden van De Parkvissers of op aangevraagde wedstrijden.
 • Het toelaten tijdens een bepaalde periode levende aasvisjes te gebruiken om baars, paling, snoek of snoekbaars te vangen.
 • Aanpassen van het reglement tijdens het roofvisseizoen.
 • Organisatie van wedstrijden op voorbehouden plaatsen.

Deze afwijkingen worden apart kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 10.- CONTROLE.

Zijn gemachtigd om controle uit te oefenen:

 1. De Provinciale wachters.
 2. De putwachters
 3. De leden van de Koninklijke Maatschappij "DE PARKVISSERS" v.z.w.
 4. De raad van bestuur van de Koninklijke Maatschappij "DE PARKVISSERS" v.z.w.

De raad van bestuur kan bovendien klacht neerleggen bij overtreding.