Visclub
De Parkvissers
Mechelen

Reglement Intern Criterium 2018

Het intern criterium zijn wedstrijden welke in het groendomein "Vrijbroekpark" worden gehouden. Op de activiteitenkalender worden deze aangeduid met het symbool O.

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement en de prijs die daaraan gekoppeld is, moet men aan 50% + 1 van de wedstrijden hebben deelgenomen.

Er is een vergoeding voor dit criterium voorzien. Dit zal worden verdeeld volgens het aantal deelgenomen (geviste) wedstrijden.

De wedstrijdresultaten worden verrekend volgens het volgende puntensysteem: van de 1ste tot de 25ste plaats volgens de behaalde plaats in de uitslag, vanaf de 26ste plaats heeft iedere deelnemer 26 punten, indien men niet mee vist krijgt men 40 punten.

De 5 minst goede wedstrijdresultaten worden niet verrekend in de einduitslag.

Indien het criterium een oneven aantal deelnames heeft, dan wordt dit afgerond naar onder.

Voorbeeld:

23 deelnames, 50% = 11,50 + 1 deelname = 12,50 deelnames dan moet men 12 deelnames hebben om in aanmerking te komen voor een prijs in de einduitslag.

De deelnemer met het minst aantal punten is de winnaar van dit criterium. Bij gelijke stand telt het hoogst totaal gevangen gewicht.

De eerste van het klassement krijgt een aandenken.