Visclub
De Parkvissers
Mechelen

Wedstrijdreglement "De Parkvissers" 2018

1. De inleg is 4,00 € per visser (bom inbegrepen).

2. Inschrijven kan op de dag van de wedstrijd tot 30 minuten voor de trekking van de plaatsnummers.

3. De plaatstrekking gebeurt door een afgevaardigde van de bezoekende club bij interclubwedstrijden of door 1 van de aanwezige vissers bij clubwedstrijden. Bij de trekking zal steeds de volgorde van de inschrijvingslijst gevolgd worden.

De plaatstrekking zal gebeuren in het Vrijbroekhof (aan speeltuin) om 11u00 zowel voor de Grote Put als voor het Voorvaartje. De visuren zijn van 12u00 tot 14u00 en van 14u30 tot 16u30. Er is een vispauze van 30 minuten voorzien.

De prijsuitreiking gebeurt in het Vrijbroekhof – Stuivenbergbaan 87 – 2800 Mechelen.

Plaatsnummer: er zijn vaste nummers zowel op de grote put als op het voorvaartje.

Grote put: van 1 tot 28 en op het Voorvaartje van 1 tot 30.

4. De hengellengte is 9,50 m. De draadlengte is vrij.

5. Elastiek in het topeind is toegelaten.

6. Het is verboden om met de eerste 2 delen van de hengel onder water te vissen.

7. Cuppen is verboden op de Grote Put en op het Voorvaartje.

Grote put: met voeder: max. 1 liter levend aas (casters en maden inbegrepen)

Vers de vase, tubifex en knippieren zijn verboden.

5 liter natgemaakte voeder, korrels van de club en 250 gr. granen

Bij koppelwedstrijden worden de hoeveelheden verdubbeld.

Voorvaartje: zonder voeder: max. 1 liter levend aas (casters en maden inbegrepen)

Vers de vase, tubifex en knippieren zijn verboden.

korrels van de club en 250 gr. granen.

Bij koppelwedstrijden worden de hoeveelheden verdubbeld.

Enkel korrels van de club mogen gebruikt worden om te voederen. Deze kunnen aangekocht worden aan 0,50 eurocent per portie. Soms zijn er afwijkingen mogelijk, raadpleeg daarom de inschrijvingslijst. Deze beperkingen van het voederen moeten strikt nageleefd worden. Er zullen elke wedstrijd controles uitgevoerd worden.

8. Haakaas: aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden en aasvisjes.

9. Signalen:

Met voeder:

1ste – aanvang wedstrijd vissen en voederen

2de – einde zwaar voederen, enkel nog priezen

3de – nog 5 min. te vissen, niet meer priezen

4de – einde wedstrijd

Zonder voeder:

1ste – aanvang wedstrijd vissen

2de – nog 5 min. te vissen

3de – einde wedstrijd

Bij het affluiten einde wedstrijd, vis aan de lijn mag nog gevangen worden.

10. Leefnetten:

Verplicht starten met 1 leefnet, max. gewicht respectern, eventueel 2de en 3de leefnet bijsteken.

Max. 15 kg per leefnet. Tussen 15 kg en 20 kg = 15 kg en meer dan 20 kg = 0 kg. 

Bij koppelwedstrijden starten met 2 leefnetten verplicht, max. gewicht respecteren.

OPGELET HET REGLEMENT HIEROMTRENT ZAL STRIKT TOEGEPAST WORDEN

11. Het is verplicht van de gevangen vis te onthaken in een emmer water.

12. Een toevallig of niet opzettelijk gedregde vis wordt meegeteld als gevangen.

13. Snoek en snoekbaars tellen niet meer en moeten onmiddellijk teruggezet worden.

Steur telt wel mee, onmiddellijk terugzetten en melden aan visser naast u. Men krijgt

hiervoor 5 kg extra.

14. Iedere visser haalt zijn eigen leefnet uit het water bij de weging. Men blijft bij het leefnet tot na de weging. Anders worden er geen klachten aanvaard aangaande de weging van de gevangen vis.

15. Voor de weging komt enkel de gevangen en levende vis in aanmerking.

16. Om in aanmerking te komen voor een prijs moet men de wedstrijd meegevist hebben en moet alle gevangen vis gewogen worden.

17. Het reglement van het Provinciaal Groendomein “Vrijbroek” is eveneens van toepassing.

18. Iedere deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht bovenstaand reglement te kennen en er zich aan te houden. Elke club ik verantwoordelijk voor zijn eigen leden.

19. Voor elke overtreding tegen dit reglement zal door de wedstrijdleiding van “De Parkvissers” de gepaste sanctie worden opgelegd. Over inbreuken, die in dit reglement niet voorzien zijn, oordeelt de Raad van Bestuur van De Parkvissers.

20. Klachten dienen ten laatste 30 minuten na het eindsignaal ingediend te worden, maar beter nog tijdens het vaststellen van de feiten.

21. Ruim na de wedstrijd uw plaats op en laat geen afval of visdraad rondslingeren.

De leden van de Raad van Bestuur van "De Parkvissers" wensen u nog veel visplezier.